Ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων έχει ήδη εμπιστευθεί στην Marinet τη δημιουργία της on line παρουσίας τους. H Marinet, στον τομέα των υπηρεσιών Internet και δικτύων, είναι η αξιόπιστη λύση για όλες τις εταιρείες του ναυτιλιακού χώρου.