Ναυτικά Χρονικά

ΕΛΒΑΛ και ΕΤΕΜ προμηθεύουν την παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία

Την κατασκευή των πλέον σύγχρονων catamaran, καθώς και κατασκευών τελευταίας τεχνολογίας, ενισχύουν οι εταιρείες ΕΛΒΑΛ και ΕΤΕΜ του Ομίλου Βιοχάλκο, με την παραγωγή πρωτοποριακών προιόντων για την παγκόσμια βιομηχανία ναυπηγικής.

Τη μοναδικότητα των νέων προιόντων αλουμινίου υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας παρουσίασαν οι δύο εταιρείες σε ειδική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «χανδρής Αθηνών», σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας και με θέμα : «Ειδικά κράματα ελασμάτων και προφίλ αλουμινίου για ναυπηγικές κατασκευές».

Τα ειδικά κράματα ελασμάτων (φύλλα αλουμινίου) για ναυπηγικές κατασκευές, τα οποία παράγει από το1998 η ΕλΒΑΛ, αποτελούν την «τελευταία λέξη» στη βιιομηχανία έλασης αλουμινίου, είναι υψηλής περιοκτικότητας σε μαγνήσιο για να αντέχουν στη θαλάσσια διάβρωση και οι διαστάσεις τους είναι ιδιαίτερα μεγάλες, φθάνοντας τα 2.400 mm σε πλάτος και τα 4-12 mm σε πάχος.

Η ΕΛΒΑΛ, από τις κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες και μοναδική στην έλαση αλουμινίου, φυσικά και στην παραγωγή τέτοιων ειδικών ελασμάτων αλουμινίου στη χώρα μας, αναπτύσσει μία από τις πέντε μονάδες παραγωγής των προιόντων αυτών που λειτουργούν σε όλο τον κόσμο και εξάγει, μέσω ενός άρτια οργανωμένου δικτύου προώθησης, την πρωτοποριακή τεχνογνωσία της σε όλες τις χώρες που διαθέτουν μεγάλες ναυπηγικές εγκαταστάσεις και χρησιμοποιούν αλουμίνιο. Χώρες με παράδοση  στη ναυπηγική, όπως η Νορβηγία , η Σουηδία, η Αγγλία, η Γερμανία, η ΗΠΑ και η Αυστραλία, πριμηθεύονται από την ΕΛΒΑΛ ειδικά κράματα ελασμάτων.

Η ΕΤΕΜ, η οποία διατηρεί ηγετική θέση στο χώρο της διέλασης αλουμινίου, επενδύει διαρκώς στην ανάπτυξη των προφίλ αλουμινίου, που συνδυάζονται πάντα με τα φύλλα αλουμινίου και αποτελούν το σκελετό στις ναυπηγικές κατασκευές. Τα προφίλ αλουμινίου της ΕΤΕΜ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στις υπερκατασκευές και στον εξοπλισμό σκαφών.

Για τα νέα αυτά προιόντα, η ΕΤΕΜ παρέχει τεχνική υποστήριξη στους πελάτες της σε θέματα σχεδιασμού, επιλογής υλικού και ειδικών απαιτήσεων, μέσω του τμήματος μελετών και εφαρμογών που διαθέτει.

Δίνοντας ιδαίτερο βάρος στον τομέα της ποιότητας, η ΕΛΒΑΛ διαθέτει από το 1994 πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος κατά ISO 9002 για την παραγωγική διαδικασία, ενώ τα φύλλα ναυπηγικής που παράγει είναι πιστοποιημένα από τους πιο γνωστούς νηογνώμονες. Παράλληλα, και η ΕΤΕΜ λειτουργεί από το 1997 σύμφωνα με Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητος κατά ISO 9001.

Μέλη του ομίλου Βιοχάλκο, ενός από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους  στην Ελλάδα, οι εταιρείες ΕΛΒΑΛ και ΕΤΕΜ επενδύουν διαρκώς στην ανάπτυξη καινοτομικών προιόντων, υψηλής ποιότητος και προστιθέμενης αξίας, ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στις εξειδικευμένες απαιτήσεις τόσο της εγχώριας όσο και της παγκόσμιας αγοράς.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά Αριθμός Φύλλου 19