ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ

.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τηλεφωνικό κέντρο 4511311 199
Κεντρο Άμεσης Δράσης Κ.Λ.Π. 4516222 333
ΥΕΝ 4121211 114
Κεντρικός Λιμενάρχης 4511129 213, 310
ΥΕΝ 4121211 158
Υπασπιστής Κ.Λ.Π4511129 213
Υπολιμενάρχης 4511176 212, 319
ΥΕΝ 4121211 158
Διοίκηση Προσωπικού 4521741 119
Οπλονομείο 4521741 215, 236
Αξιωματικός Φυλακής 4531805 255
YEN 4121211 114
Επιτελικό 4516778 227
Σηματώρειο( Προιστάμενος ) 4511121 148
Λήψη-Μεταβίβαση Σημάτων 4511121 223, 334
Γραμματεία( Προιστάμενος ) 4511121 358
Γραμματεία 4511121 239
Διοικητής Λιμενικής Αστυνομίας 4511001 214
Υποδιοικητής Λιμενικής Αστυνομίας 4514938
Γραφείο Γενικής Αστυνομίας 4531805 255
ΥΕΝ 4121211 114
Γραφείο Αγορανομίας 4583743 159
Γραφείο Αλιείας 4292537 238
Γραφείο Προστασίας Θαλασσίου Περιβ. 4183743 225
Γραφείο Επιθεώρησης Πλοίων 4292646 224
Γραφείο Δικαστικό 4526385 241
Γραφείο Ελευθεροκοινωνίας Πλοίων Εξ. 4511130 245
Γραμματεία ΓΕΠΕ 4511130 243, 244
Τμήμα Πλωτών Χερσαίων Μέσων (Τμημ) 4516778 227
Γραμματεία ΤΠΧΜ 4516778 228
Τμήμα Ανάκρισης (Τμηματάρχης ) 4292643 124
Γραμματέια ΤΑ 4511172 128
Γραφείο 1 Ναυτικά Ατυχήματα 4531643 130
Γραφείο 2 Ατυχημάτων Ναυτικών 4293078 122
Γραφείο 3 Ποιν.Πειθαρχ.Αδικ.Ναυτικών 4293077 153, 237
Διοίκηση Ασφαλείας (Διοικητής ) 4511343 113
Υποδιοικητής Ασφαλείας 4524501 232
Ανακριτικό Γραφείο Ασφαλείας 4524501 134
Γραμματεία 4524501 115
Α' Παράρτημα Ασφαλείας ( Πέραμα ) 4416676
Β' Παράρτημα Ασφαλείας ( Κεντρ.Λιμένα ) 4511343
Γ' Παράρτημα Ασφαλείας ( Γλυφάδα-Βουλ.) 9833536
Τμήμα Πληροφοριών (Τμηματάρχης ) 4512899 116
Γραμματεία 4516939 117-8,223
Φωτοτεχνικό 4516939 133
Τμήμα Ναυτολογίας ( Τμηματάρχης ) 4292649 121
Εισηγητής Ναυτολογίας - -
Εισηγητής Ναυτολογίας ΥΕΝ 4121211 539
Κατόπλοι-Απόπλοι 4511122
Φαρικά Τέλη-Γραμματείας 4511122 155
Τμήμα Νηολογίων ( Τμηματάρχης ) 4292978 131
Γραμματεία Νηολογιών 4292680 226
Διαχείρηση Υλικού 4521740 216
Διαχείρηση Χρηματικού 4292685 257
Είσπραξη Πλοηγικών Δικαιωμάτων 4515888
ΤΕΝΕΛ 4526575 127
Ιατρείο 4526631 114
Αίθουσα Συνεδριάσεων 4526631 323
Πύλη ΚΛΠ 4526631 357
Πύλη ( Φιλελλήνων ), Πειραιάς 4526631 159
ΕΒΑΣ ( Πλωτά Χερσαία ) 4526762 151, 218
Σταθμός Υγρών Καυσίμων 4531784
Πυραρχείο 4531784 147
Αγκυροβόλια 4520966 136
Σηματοφορικός Σταθμός 4613432 253
Μετεωρολογικός Σταθμός 4124104
Μουσική Λ.Σ. 4124104 235
Κυλικείο 4124104 230
Κουρείο 4124104 125
ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Διοικητής 4524605 246
Υποδιοικητής 4512721
Αρχιπλοίαρχος Φυλακής 4512836, 4527134 132
Πλοηγοί 4531001
Συνεργεία ΠΣΠ 4531001 242
Πλήρωμα ΠΣΠ 4528621 137
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΕΙΑ
Α' Λιμενικό Τμήμα ( Τζελέπη ) 4172670
Διοικητής 4220504, 4524605 157
Υποδιοικητής 41726567
Γραμματεία-Πληροφορίες 4172657 152, 156
Τροχαία 4118996 259
8 Λιμενικό Φυλάκειο ( Αργοσαρωνικού ) 4124533
Προιστάμενος 4124585
Γραμματεία-Πληροφορίες 4124585 123, 247
Σταθμός Πληροφοριών 4124585 315
9ο Λιμενικό Φυλάκειο (Συνάλλαγμα)
Προιστάμενος 4124585 311
Α' Πύλη 4124585 311
Β' Πύλη 4124585 317
10 Λιμενικό Φυλάκειο ( Συνάλλαγμα )
Α' Πύλη 4124585 220
Β' Πύλη 4124585 152
Πύλη Ξυλείας 4124585 146
Β' Λιμενικό Τμήμα ( Αγίου Γεωργίου )
Διοικητής-Υποδιοικητής 4612876 139
Γραμματεία-Ανάκριση 4616412 139
Λιμενικό Φυλάκειο ( Ικόνιο ) 4616412 126
Λιμενικό Φυλάκειο Ν.Μ. Δραπετσώνας 4616412 120
Γ' Λιμενικό Τμήμα ( Σαλαμίνας )
Διοικητής 4651130, 4653252
Γραμματεία 4653252
Λιμενικό Φυλάκειο ( Αμπελάκια ) 4671958
Λιμενικό Φυλάκειο ( Σελλήνια ) 4671353
Λιμενικό Φυλάκειο ( Κυνοσούρα ) 4671958
Δ' Λιμενικό Τμήμα ( Σκαραμαγκά ) 5571280
Ε' Λιμενικό Τμήμα ( Μαρίνα Ζέας )
Διοικητής 4525315
Γραμματεία 4138231, 4144314
Περιπολικά Σκάφη Λ.Σ. 4138231
Λιμενικό Φυλάκειο ( Μικρολίμανο ) 4138231 154
ΣΤ' Λιμενικό Τμήμα ( Γλυφάδας )
Διοικητής 8946327 250
Γραμματεία 8945258
Λιμενικό Φυλάκειο ( Καλαμάκι ) 9833536
Λιμενικό Φυλάκειο ( Μαρίνας Φλοίσβου ) 9829759
Ζ' Λιμενικό Τμήμα ( Πέραμα )
Διοικητής 4410441 254
Υποδιοικητής-Γραμματεία 4410441 254
Λιμενικό Φυλάκειο ( Γερμανική Σκάλα ) 4410441 249
Η' Λιμενικό Τμήμα ( Ελευθέρα Ζώνη)
Διοικητής 4630512
Υποδοιικητής-Γραφείο Α.Α. 4627990
Γραμματεία 4627990 141
Λιμενικό Φυλάκειο (Δραπετσώνα ) 4627990 140
Λιμενικό Φυλάκειο (Άγιος Διονύσης Πύλη ) 4627990 121
Θ' Λιμενικό Τμήμα (Βουλιαγμένη)
Διοικητής 8960118
Γραμματεία 8962368
Λιμενικό Φυλάκειο (Μαρίνα Βουλιαγμένης ) 8960012
Λιμενικό Φυλάκειο (Λαγονήσι ) 0299-22944
Ι' Λιμενικό Τμήμα (Φλοίσβου) 9829759
ΒΟΛΟΥ
Τηλεφωνικό Κέντρο 0421-23779
Λιμενάρχης 0421-38888
Υπολιμενάρχης 0421-20115
Γραφείο Ασφαλείας-Ναυσιπλοίας 0421-24758
Γραφείο Ναυτολογίας-Γραμματείας 0421-28888
Πλοηγικός Σταθμός Βόλου 0421-32116
Φυλάκειο Σιλό 0421-24150
Οίκος Ναύτου 0421-27822
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Λιμενάρχης 5542454
Υπολιμενάρχης 5544096
Γραφείο Πληροφοριών 5543542
Λιμενική Αστυνομία 5547980
Ναυτολογία 5546671
Σηματωρείο 5547980
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λιμενάρχης 081-226073, 244956
Υπολιμενάρχης-Ανάκριση-Ασφάλεια-Δημ.Σχέσεις 081-24491
Λιμενική Αστυνομία-Ναυτολογία-Διαχείριση 081-28202
Λιμενικό Φυλάκειο Επιβατικού Σταθμού 081-286595
Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού 081-24493
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο 031-531504-6
Λιμενάρχης 031-531500
Υπολιμενάρχης 031-531501
Υπασπιστήριο-Γραμματεία 031-531506
Λιμενική Αστυνομία 031-531502, 533675
Ναυτολογία 031-531504
ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Αγκυροβόλια-Γραφείο Κίνησης 031-531505
Οπλονομείο 031-531507
Πλοηγική Υπηρεσία 031-531508
Διαχείριση 031-516800
Ασφάλεια 031-531503
Λιμενικό Φυλάκειο Ν.Ρυσσίου 031-418136
Λιμενικό Φυλάκειο Μαρμαρά 0375-91333
ΚΑΒΑΛΑΣ
Τηλεφωνικό Κέντρο 051-223716, 224967
Λιμενάρχης 051-220535
Υπολιμενάρχης 051-223628
Λιμενική Αστυνομία 051-224472
Ναυτολογία 051-224967
Γραφείο Απογραφής, Γραμματεία, Επιστασία 051-224966
Λιμενικό Φυλάκειο Ν. Καρβάλης 051-228758
Π / Θ Θάσου Καβάλας 051-228758
Οίκος Ναύτου 051-837063
Λιμενικό Φυλάκειο Κατερίνης 0351-61209
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Λιμενάρχης 0661-39918, 38425
Υπολιμενάρχης 0661-39513
Γραμματεία-Σηματώρειο 0661-32655
Πλοηγικός Σταθμός 0661-33096
Οίκος Ναύτου
0661-32863
Α' Λιμενικό Φυλάκειο 0661-32863
Β' Λιμενικό Φυλάκειο 0661-30481
ΠΑΤΡΑΣ
Τηλεφωνικό Κέντρο 061-341946, 341002, 341024
Λιμενάρχης 061-327055
Υπολιμενάρχης 061-322933
Λιμενική Αστυνομία-Ναυτολογία 061-322933
Σηματωρείο 061-322933
Φυλάκειο Λιμένες-Πλοηγοί 061-321828
Α' Λ/Τ Ρίου 061-991203
Λιμενικό Φυλάκειο Αντιρίου 0634-31296
ΡΟΔΟΥ
Τηλεφωνικό Κέντρο 0241-28888, 28666, 27690-1
Λιμενάρχης 0241-27365
Υπολιμενάρχης 0241-22203
Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας 0241-27634
Γραφείο Ασφαλείας 0241-27888
Γραφείο Γενικής Επιστασίας 0241-22220
Γραφείο Ναυτολογίας 0241-22203
Σηματωρείο 0241-28888
Α' Λιμενικό Φυλάκειο 0241-23693
Β' Λιμενικό Φυλάκειο 0241-27695
ΧΙΟΥ
Τηλεφωνικό Κέντρο 0271-22837, 26400
Λιμενάρχης-Υπολιμενάρχης 0271-23097
Λιμενική Αστυνομία, Ναυτολογία, Πληροφορίες 0271-23068
Οίκος Ναύτου 0271-23068

Copyright ©, 1997 Marinet