ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Τηλεφωνικό Κέντρο 4222213-15
4222218
4222281
4222286-29
4222201
4222431
4222244
4222207
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΡΩΝ
Διευθυντής 4222274
Τμήμα Εισφ. Ελληνικών Πλοίων σε Συν/γμα 4222261
Τμήμα Εισφ. Ελληνικών Πλοίων σε Δραχμές 4222251
Τμήμα Εισφ. Συμβεβλημένων Πλοίων 4222226
Τμήμα Λοιπών Πόρων 4222428
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Διευθυντής 4222257
Τμήμα Ανικ. Ατυχήματος 4222288
Τμήμα Εφάπαξ Παροχών 4222449
Τμήμα Μητρώων & Μεταβολών Σύνταξης 4222225
Τμήμα Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών 4222444
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων 4222322

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Παλαιολόγου 15 Πλατεία Τερψιθέας 18535 Πειραιάς
Τηλεφωνικό Κέντρο 4296720-3
FAX 4296727
Πρόεδρος 4297046 293
Γραφείο Προέδρου 4296950 287,294
Αναπληρωτής Πρόεδρος 4296870 289
Τμήμα Διοικητικού 4296925 301,300
Τμήμα Επιμελητείας 4297048 299,292
Τμήμα Λογιστηρίου 4296805, 4296802, 4296716 282,286
Τμήμα Ελέγχου 4296803 268
Φαρμακευτική Υπηρεσία 4296981, 4296995 264,256

Copyright ©, 1997 Marinet