ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Λιμενάρχης 0841-22612
Προσωπικό 0841-22312
Λιμενικό Φυλάκειο Ζακρού 0841-28015
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Λιμενάρχης 0551-22250, 26468
Λιμενική Αστυνομία-Γραμματεία 0551-26619
ΠΟΝ-Αλεξανδρούπολης 0551-21430
ΑΝΔΡΟΥ
Λιμενάρχης 0282-71213
Λιμενικό Φυλάκειο 0282-22272
ΑΙΓΙΝΑΣ
Λιμενάρχης 0297-22328
Λιμενικό Φυλάκειο Αγίας Μαρίνας 0297-32358
Λιμενικό Φυλάκειο Σουβάλας 0297-52217
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Λιμενάρχης 0665-22240
Ναυτολογία 0665-22235
Λιμενικό Φυλάκειο 0665-23094
ΙΕΡΙΣΣΟΥ
Λιμενάρχης 0377-22576, 22666
Προσωπικό 0377-22577
ΙΣΘΜΙΑΣ
Λιμενάρχης 0741-37555
Προσωπικό 0741-37777
Λιμενικό Φυλάκειο Ποσειδονείας 0741-26261
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Λιμενάρχης 0721-24720, 22218
ΠΟΜ 0721-25028
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Λιμενάρχης 0243-28137
Προσωπικό 0243-29304
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Λιμενάρχης 0671-22224
Προσωπικό 0671-22202
Οίκος Ναύτου 0671-28083
ΚΩ
Λιμενάρχης 0242-24185
Προσωπικό 0242-26595, 26596, 26594
ΛΑΥΡΙΟΥ
Λιμενάρχης 0292-25249
Ναυτολογία-Αστυνομία 0292-22188
ΛΕΡΟΥ
Λιμενάρχης 0247-22224
Προσωπικό 0246-22334
Λιμενικό Φυλάκειο Αγίας Μαρίνας 0247-22254
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Λιμενάρχης-Υπολιμενάρχης 0251-28888, 20320
Ναυτολογία-Λιμενική Αστυνομία 0251-24115
Γραφείο Ασφαλείας 0251-28827
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Λιμενάρχης 0682-22226
Λιμενικό Φυλάκειο 0682-22823, 22710
ΠΟΝ Πρεβεζας 0682-27521
ΠΥΛΟΥ
Λιμενάρχης 0723-20007, 22225
ΡΑΦΗΝΑΣ
Λιμενάρχης 0294-28888
Γραμματεία 0294-27701
ΣΑΜΟΥ
Λιμενάρχης 0273-27890
Προσωπικό 0273-27318, 27701
Λιμενικό Φυλάκειο Προβλήτας 0273-28218
ΣΥΡΟΥ
Λιμενάρχης 0281-82633
Προσωπικό 0281-82690
Γραφείο Ανάκρισης-Λιμ. Αστυνομία 0281-82690
ΠΟΝ 0281-82535
ΣΠΕΤΣΩΝ
Λιμενάρχης 0298-72245
ΧΑΝΙΩΝ
Λιμενάρχης 0821-25037
Υπολιμενάρχης-Λιμενική Αστυνομία 0821-26083
Γραμματεία-Ναυτολογία 0821-28888
Λιμενικό Φυλάκειο Σούδας 0821-58740
ΠΟΝ 0821-58740
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Λιμενάρχης 0221-22236
Λ/Φ Σηματωρείο 0221-22580
Λιμ. Αστυνομία, Γραμματεία 0221-28055

Copyright ©, 1997 Marinet