ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γρ. Λαμπρακη 150, 185 18 Πειραιάς

Τηλεφωνικό κέντρο 4121211, 4179991-5 199
Κεντρο Άμεσης Δρασης Λ.Σ. 108
Κέντρο Άμεσης Δράσης Λ.Σ. 4121888 111
Αρχηγός Επιφυλακής 4112500 126
Κέντρο Συντονισμού Ερεύνης 4220772
Αξιωματικός Ασφαλείας Ναυσιπλοίας 126
Αξιωματικός Φυλακής 4170840 239
Θάλαμος Ασυρμάτου ΥΕΝ 323
Θάλαμος Ασυρμάτου Ασπροπύργου 5573247
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Iδιαίτερο Γραφείο Υπουργού 4220759 411
4220760
4220761
4220762 420
Διευθυντής 4220763-4 113
Υπασπιστής 4178028, 4130409
Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού 4113353 354
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τηλέφωνα 4220774, 4129070 242
Υπασπιστής Γεν. Γραμ. 4112547, 4123687
Διευθυντής Γεν. Γραμ. 329
Γραμματεία Γεν. Γραμ. 523
Ειδικοί Σύμβουλοι Γεν. Γραμ. 4134190 336
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Υ.Ε.Ν.
Νομικός Συμβουλος 4170805 417
Γραμματεία Νομικού Συμβούλου 241
Δικαστικός Αντιπροσωπος 4175391 334
Πάρεδρος 4179124 334
ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 4220775 222
Υπασπιστής Αρχηγού 4220776 321
Επιτελικό Γραφείο 4172096
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Αρμοδιοτητες : Κλαδοι Προσωπικού και Διοικητικης Μέριμνας, Λιμενικής Αστυνομίας, Εποπτείας Λιμένων και Γενικής Επιθεώρησης Λιμενικού Σώματος.
Γραφείο Υπαρχηγού 4220777 319
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Αρμοδιότητες : Κλαδοι Πλοίων και Ναυτιλιακής Πολιτικης, Προσωπικού Πλοίων και Διευθύνσεις Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης.
Γραφείο Υπαρχηγού 4224400 246
ΚΛΑΔΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ(Κ.Λ.Α.Ε.Λ.) 4220782 138
ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ(Κ.Π.Δ.Μ.) 4115010 559
ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΙΩΝ(Κ.Π.Π.) 4220786 137
ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Κ.Π.Ν.Π.) 4130013 343
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 4220797 459
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 4220782 139
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ 4220783 352
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4280469 132
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4220787 221
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΝΤΟΠΛΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 4220784 216
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Διευθυντής 4220796 224
Γραφειο Τυπου 4178770, 4134286 316
Εκθεσιακό Κέντρο Πειραιά 4516957
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Διευθυντής 4220782 138
Τμήμα 1ο (Γενικής Αστυνομίας)
Τμηματάρχης 4120526 139
Εισηγητής 4115100 328
Γραφείο Αποδημιών 256
Προσωπικό 414
ΟΑΕ 4514039
Τμήμα 2ο (Κανονισμών και Διατάξεων)
Τμηματάρχης 4176441 446
Εισηγητής 4135129 111
Τμήμα 3ο (Τουριστικής Αστυνομίας)
Τμηματάρχης 4121888 446
ΚΑΔ 4121211 511
Τμήμα 4ο (Αλιείας)
Τμηματάρχης 4135129 150
Αμεση Δράση Λ.Σ. 108, 511
Γραμματεία 1,2,3 και 4 Τμημάτων 256
Τμήμα 5ο (Αυτοδυτών)
Βάση Αυτοδυτών "Αγιος Κοσμάς" 9827846
ΣΕΑΛΣ 4514039
Υπηρεσία Εναερίων Μέσων 4128440 142
Τατόι 2460811 140, 154
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διευθυντής 4280469 132
Τμήμα 1ο (Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης) 4511437 351
Τμήμα 2ο (Μελετών και Προγραμματισμού) 4511437
Τμήμα 3ο (Διεθνών Σχέσεων) 4517409
Επιστασία - Γραμματεία 4517409

Copyright ©, 1997 Marinet