Σύντομη περιγραφή Ναυλοσυμφώνου


Ναυλοσύμφωνο

Το παρόν έντυπο είναι ένα επίσημο έγγραφο το οποίο χρησιμοποιείται από shippers ή charterers και πλοιοκτήτες ή managers ή πράκτορες, ως ναυλοσύμφωνο ταξιδίου. Περιλαμβάνει τους βασικούς όρους και συνθήκες που αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο ταξίδι.

Για να δείτε το πλήρες έγγραφο, πατήστε το παραπάνω εικονίδιο.

Copyright ©, 1997 Marinet