Σύντομη περιγραφή Σύμβασης Εργασίας


Σύμβαση Εργασίας

Το παρόν έντυπο είναι ένα δείγμα μιας Σύμβασης Εργασίας η οποία χρησιμοποιείτια όταν μία ναυτιλιακή εταιρία προσλαμβάνει έναν ναυτικό. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες λεπτομέρειες :
  1. Το όνομα της εταιρίας,
  2. Την ταυτότητα του πλοίου,
  3. Την ταυτότητα του ναυτικού,
  4. Το βαθμό και τη θέση του ναυτικού,
  5. Αμοιβή και όροι εργασίας,
  6. Τη διάρκεια της σύμβασης,
  7. Διάφοροι ειδικοί όροι.

Για να δείτε το πλήρες έγγραφο, πατήστε το παραπάνω εικονίδιο.

Copyright ©, 1997 Marinet