Σύντομη περιγραφή Φορτωτικού εγγράφου


Φορτωτική

Το παρόν έντυπο είναι αντίγραφο φορτωτικής η οποία χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για τις θαλάσσιες μεταφορές φορτίων μεταξύ των ελληνικών λιμένων. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία οι μεταφορές αυτές υπόκεινται σε Φ.Π.Α. και το παρόν αποτελεί αποδεικτικό της μεταφοράς και της αξίας του ναύλου.

Για να δείτε το πλήρες έγγραφο, πατήστε το παραπάνω εικονίδιο.

Copyright ©, 1997 Marinet