Σύντομη περιγραφή Μισθοδοτικού Λογαριασμού


Μισθοδοτικός Λογαριασμός

Το παρόν έντυπο αποτελεί μισθοδοτικό λογαριασμό ο οποίος χρησιμοποιείται για να εμφανίζονται οι λεπτομέρειες των μηνιαίων αποδοχών ενός ναυτικού. Περιλαμβάνει λεπτομέρειες όπως : ολικός μισθός, υπερωρίες, πρόσθετες αμοιβές, ασφαλιστικές κρατήσεις, φορολογικές κρατήσεις, κ.λ.π.

Για να δείτε το πλήρες έγγραφο, πατήστε το παραπάνω εικονίδιο.

Copyright ©, 1997 Marinet