ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ

Γεωγραφικό πλάτος : 39° 20’ Β
Γεωγραφικό μήκος : 22° 51’ Α
Λιμενική Αρχή : Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου
Τηλ. : 0421 - 24179
Fax :
Φορέας Λιμένος : Λιμενικό Ταμείο Βόλου
Τηλ. : 0421 - 31226
Fax : 0421 - 31115
Γενική Περιγραφή Λιμένα :Ο λιμένας προστατεύεται από προσήνεμο κυματοθραύστη μήκους 965μ. και τα εσωτερικά λιμενικά έργα αποτελούνται κυρίως από 4 προβλήτες. ( Κεντρικός προβλήτας - προβλήτας "σιλό" - 2ος προβλήτας σιδηρ. πορθμείου ).
Ρόλος : Σημαντικός διεθνής λιμένας του "Ανατολικού Άξονα" της χώρας, με δυνατότητα προσέλκυσης διαμετακομιστικής από και προς τις χώρες της Μέσης και Εγγύς Ανατολής.
Διακινούμενα Φορτία :Παρουσιάζει σημαντική κίνηση τόσο εξωτερικού, όσο και εσωτερικού. Φορτώσεις : Τσιμέντο, δημητριακά, γεωργικά και βιομηχανικά προιόντα. Εκφορτώσεις : Καύσιμα, ξυλεία, λιπάσματα, πρώτες ύλες, γενικό φορτίο. Μεγάλο ποσοστό των φορτίων αυτών διακινείται από ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις.
Ανεμολογικά - Κυματικά Στοιχεία :Επικρατούν Ν - ΝΑ ( θέρος ) και Β - ΒΑ ( χειμώνας ) άνεμοι. Παρατηρούμενο μέγιστο ύψος κύματος στη λιμενολεκάνη 0.70 - 0.80μ. με Ν ανέμους.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λινενικής Υποδομής - Ανωδομής - Μηχανολογικού Εξοπλισμού :
- Κρηπιδώματα : Κεντρικός προβλήτας : Συνολικό μήκος 595μ. με βάθη 7.0 - 8.5μ. Προβλήτας "σιλό" : Συνολικό μήκος 995μ. με βάθος 11.0μ. 2ος Προβλήτας : Συνολικό μήκος 1330μ. με βάθη 7.5 - 11.0μ. Τα υπόλοιπα κρηπιδώματα έχουν συνολικό μήκος 1220μ. με βάθη 3.0 - 5.5μ.
- Είσοδος : Βάθος 9.75μ. και πλάτος 350μ.
- Λιμενολεκάνη : Διαμ. 450μ., βάθος 8.5 - 11.0μ.
- Αποθηκευτικοί Χώροι - Κτίρια : Υπαίθριοι : 190.000τ.μ. Στεγασμένοι : 8.000τ.μ. Κτίρια : Λιμενικό Ταμείο, Λιμενική Αρχή, Τελωνείο, Ιχθυαγορά, Αίθουσα αναμονής επιβατών κ.λ.π. Συνολικό εμβαδόν 9.580τ.μ.
- Μηχανολογικός Εξοπλισμός : 1 ηλεκτροκίνητος γερανός σε σιδηροτροχιές ( 16/27 τόννων στα 30/17 μ. ). 6 ηλεκτροκίνητοι γερανοί σε σιδηροτροχιές. 1 αυτοκινούμενος γερανός 120 τόννων ( μεγ. ). 1 αυτοκινούμενος γερανός 35 τόννων ( μεγ. ). 2 αυτοκινούμενοι γερανοί 8 τόννων ( μεγ. ). 12 περονοφόρα 2.5 - 4.0 τόννων. 1 όχημα στοιβασίας Ε/Κ ανυψ. 35 τόννων. 10 πλατφόρμες. 2 ελκυστήρες.
- Δίκτυα Υποδομής : Ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός και τηλεφωνική σύνδεση με δυνατότητα παροχής στα πλοία.
- Άλλες Πληροφορίες : Πλοήγηση : Υποχρεωτική με εξαίρεση τα Ε/Γ - Ο/Γ πλοία ελληνικής σημαίας. Ρυμούλκηση : Υπάρχουν εννέα ( 9 ) ρυμουλκά. Αγκυροβόλια εκτός λιμένος : Σε απόσταση περίπου 2ν.μ. από τον κυματοθραύστη.


Copyright ©, 1997 Marinet