ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Γεωγραφικό πλάτος : 38° 28’ Β
Γεωγραφικό μήκος : 23° 35’ Α
Λιμενική Αρχή : Λιμεναρχείο Χαλκίδας
Τηλ. : 0221 - 22236
Fax :
Φορέας Λιμένος : Λιμενικό Ταμείο Χαλκίδας
Τηλ. : 0221 - 22275
Fax : 0221 - 22161
Γενική Περιγραφή Λιμένα :Βρίσκεται νότια του πορθμού, στην Ευβοική πλευρά και αποτελείται από κρηπίδωμα μήκους 580μ. Βόρεια του πορθμού υπάρχουν κρηπιδώματα κυρίως για την εξυπηρέτηση αλιευτικών σκαφών.
Ρόλος : Σημαντικός λιμένας στον πορθμό του ευρίπου, που εξυπηρετεί την Εύβοια και την ευρύτερη βιομηχανική περιοχή.
Διακινούμενα Φορτία :Το μεγαλύτερο μέρος της διακίνησης φορτίων πραγματοποιείται από ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις και αφορά κυρίως φορτώσεις τσιμέντου και ξυλείας. Η κίνηση του δημόσιου λιμένα αφορά διακίνηση δημητριακών, σιδήρου, σωλήνων και λιπασμάτων.
Ανεμολογικά - Κυματικά Στοιχεία :Επικρατούν Β και Ν - ΝΔ ( χειμώνας ) και ΒΔ ( θέρος ) άνεμοι. Παρατηρούμενο ύψος κύματος εντός του λιμένος 0.40 - 0.50μ.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λινενικής Υποδομής - Ανωδομής - Μηχανολογικού Εξοπλισμού :
- Κρηπιδώματα : Συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων εμπορικού λιμένα 580μ., με βάθη 6.5 - 8.5μ. Μήκος λοιπών κρηπιδωμάτων λιμένα 1740μ., με βάθη 2.0 - 5.0μ.
- Είσοδος : Νότια : Βάθος 6.0μ. περίπου και πλάτος 40μ. - 600μ. Βόρεια : Βάθος 5.0μ. περίπου και πλάτος 39μ.
- Λιμενολεκάνες : Στη νότια λιμενολεκάνη : Διαμ.: 1500μ., βάθος : 6.50μ. Στη βόρεια λιμενολεκάνη : Διαμ.: 200μ., βάθος : 6.50μ.
- Αποθηκευτικοί Χώροι - Κτίρια : Υπαίθριοι : 1800τ.μ.
- Μηχανολογικός Εξοπλισμός : 1 αυτοκινούμενος γερανός ανυψωτικής ικανότητας 40 τόννων ( μεγ. ). 1 αυτοκινούμενος γερανός ανυψωτικής ικανότητας 9 τόννων ( μεγ. ). 1 περονοφόρο 2.5 τόννων. 1 φορτωτής.
- Δίκτυα Υποδομής : Ύδρευση και ηλεκτροφωτισμός με δυνατότητα παροχής στα πλοία - τηλεφωνική σύνδεση. Άλλες Πληροφορίες : Πλοήγηση : Υποχρεωτική. Ρυμούλκηση : Υπάρχουν δύο ( 2 ) ρυμουλκά.


Copyright ©, 1997 Marinet