ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γεωγραφικό πλάτος : 35° 20’ Β
Γεωγραφικό μήκος : 25° 08’ Α
Λιμενική Αρχή : Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου
Τηλ. : 081 - 224207, 282002
Fax :
Φορέας Λιμένος : Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου
Τηλ. : 081 - 226142, 226110
Fax : 081 - 226176
Γενική Περιγραφή Λιμένα :Τεχνητός λιμένας προστατεύεται από προσήνεμο μώλο μήκους 2000μ. περίπου. Δημιουργούνται δύο λιμενολεκάνες και τέσσερεις προβλήτες. Στη βάση του προσήνεμου μώλου βρίσκεται ο Ενετικός λιμένας.
Ρόλος : Ο κύριος λιμένας της Κρήτης με δυνατότητες ανάπτυξης και σημαντικής μεταφορτωτικής κίνησης στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.
Διακινούμενα Φορτία :Αναφέρονται κυρίως σε κίνηση εσωτερικού και αφορούν γεωργικά προιόντα, λιπάσματα, ξυλεία, δημητριακά, ζωοτροφές, γενικό φορτίο. Εμφανίζεται και μικρή κίνηση εμπορευματοκιβωτίων.
Ανεμολογικά - Κυματικά Στοιχεία :Επικρατούν Β - ΒΔ άνεμοι. Παρατηρούμενο ύψος κύματος στις λιμενολεκάνες 0.30 - 0.40μ. για Β - ΒΔ ανέμους.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λινενικής Υποδομής - Ανωδομής - Μηχανολογικού Εξοπλισμού :
- Κρηπιδώματα : Συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων 3250μ. περίπου με βάθη 6.0 - 12.0μ. Μήκος κρηπιδωμάτων Ενετικού λιμένα 900μ. με βάθη 3.0 - 4.0μ.
- Είσοδος : Βάθος 12.0μ. και πλάτος 300μ.
- Λιμενολεκάνες : Ανατολική : Διαμ. 400μ., βάθος 8.0 - 10.0μ. Δυτική : Διαμ. 600μ., βάθος 8.0 - 10.0μ.
- Αποθηκευτικοί Χώροι - Κτίρια : Υπαίθριοι : 85.000τ.μ. Στεγασμένοι : 13.200τ.μ. Κτίρια : 14 συνολικά που στεγάζουν υπηρεσίες λιμένος.
- Μηχανολογικός Εξοπλισμός : 7 ηλεκτροκίνητοι γερανοί σε σιδηροτροχιές 6.3 - 45 τόννων. 2 αυτοκινούμενοι γερανοί. 1 περονοφόρο 32 τόννων για εμπορευματοκιβώτια.
- Δίκτυα Υποδομής : Ύδρευση και ηλεκτροφωτισμός με δυνατότητα παροχής στα πλοία - τηλεφωνική σύνδεση.
- Άλλες Πληροφορίες : Πλοήγηση : Υποχρεωτική με εξαίρεση τα Ε/Γ - Ο/Γ πλοία ελληνικής σημαίας. Ρυμούλκηση : Υπάρχουν δύο ( 2 ) ρυμουλκά. Αγκυροβολία εκτός λιμένος : Ν της νήσου "Δία" ( Λινοπεράσματα ) και στον κόλπο Μάλλιων.


Copyright ©, 1997 Marinet