ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Γεωγραφικό πλάτος : 37° 02’ Β
Γεωγραφικό μήκος : 22° 07’ Α
Λιμενική Αρχή : Λιμεναρχείο Καλαμάτας
Τηλ. : 0721 - 22218
Fax :
Φορέας Λιμένος : Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας
Τηλ. : 0721 - 22493
Fax : 0721 - 24362
Γενική Περιγραφή Λιμένα :Τεχνητός λιμένας προστατεύεται από προσήνεμο μώλο μήκους 1090μ. και δύο υπήνεμους βραχίονες μήκους 400μ. και 80μ. αντίστοιχα που δημιουργούν δύο λιμενολεκάνες από τις οποίες μόνο η δυτική χρησιμοποιείται. Έχει εκπονηθεί μελέτη ανάπτυξης νέου λιμένα δυτικά του υφιστάμενου και εκτός της πόλης.
Ρόλος : Ο κύριος λιμένας της νότιας Πελοποννήσου με δυνατότητες ανάπτυξης κυρίως στον τομέα της μεταφόρτωσης.
Διακινούμενα Φορτία :Εισαγωγές : Λιπάσματα, ξυλεία, λάδι, γενικό φορτίο. Εξαγωγές : Λάδι.
Ανεμολογικά - Κυματικά Στοιχεία :Επικρατούν Β - Ν ( χειμώνας ) και Δ ( θέρος ) άνεμοι. Παρατηρούμενο ύψος κύματος στη λιμενολεκάνη ( μέγιστο ) 0.40 - 0.50μ.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λινενικής Υποδομής - Ανωδομής - Μηχανολογικού Εξοπλισμού :
- Κρηπιδώματα : Συνολικό ανάπτυγμα 1298μ. περίπου με βάθη 6.0 - 9.5μ.
- Είσοδος : Βάθος 10.0μ. και πλάτος 150μ.
- Λιμενολεκάνη : Διαμ. 400μ., βάθος 9.0 - 10.0μ.
- Αποθηκευτικοί Χώροι - Κτίρια : Υπαίθριοι : 32.000τ.μ. Στεγασμένοι : 2.000τ.μ. Κτίρια : Κτίριο υπηρεσιών λιμένος 1.600τ.μ.
- Μηχανολογικός Εξοπλισμός : 1 ελαστιχοφόρος γερανός 200 τόννων. 1 ελαστιχοφόρος γερανός 40 τόννων. 1 περονοφόρο 2.5 τόννων.
- Δίκτυα Υποδομής : Ύδρευση με δυνατότητα παροχής στα πλοία. Ηλεκτροφωτισμός και τηλεφωνική σύνδεση.
- Άλλες Πληροφορίες : Πλοήγηση : Υποχρεωτική. Αγκυροβολία εκτός λιμένος : 0.5 - 2ν.μ. ΝΑ της εισόδου του λιμένα.


Copyright ©, 1997 Marinet