ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Γεωγραφικό πλάτος : 40° 56’ Β
Γεωγραφικό μήκος : 24° 25’ Α
Λιμενική Αρχή : Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας
Τηλ. : 051 - 223716, 224967
Fax :
Φορέας Λιμένος : Λιμενικό Ταμείο Καβάλας
Τηλ. : 051 - 220125
Fax : 051 - 223691
Γενική Περιγραφή Λιμένα :Προσήνεμος μώλος μήκους 565μ. και υπήνεμος μώλος μήκους 105μ. δημιουργούν δύο λιμενολεκάνες ( κεντρικού λιμένα - λιμένα ιχθυόσκαλας ). Προβλέπεται να κατασκευαστεί νέος λιμένας στη Ν.Καρβάλη.
Ρόλος : Ο κύριος λιμένας της Ανατολικής Μακεδονίας με δυνατότητες προσέλκυσης φορτίων από την ευρύτερη περιοχή.
Διακινούμενα Φορτία :Εισαγωγές : Χημικά προιόντα, χαρτόμαζα, γενικό φορτίο. Εξαγωγές : Μάρμαρα, σιτηρά, χαρτί, καπνά, λιπάσματα, αργό πετρέλαιο. Οι εκφορτώσεις φορτίων εσωτερικού αφορούν κυρίωσ τσιμέντο και οι φορτώσεις αργό πετρέλαιο και λιπάσματα.
Ανεμολογικά - Κυματικά Στοιχεία :Επικρατούν Ν - ΝΑ άνεμοι που προσβάλλουν το λιμένα. Παρατηρούμενο ύψος κύματος στην εξωτερική λιμενολεκάνη 0.30μ. περίπου - με πολύ ισχυρούς Ν ανέμους περίπου 1.0μ.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λιμενικής Υποδομής - Ανωδομής - Μηχανολογικού Εξοπλισμού :
- Κρηπιδώματα : Ανάπτυγμα κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης Ε/Γ - Ο/Γ και εμπορικών πλοίων 803μ. με βάθη 7.3 - 10.0μ. Ανάπτυγμα υπολοίπων κρηπιδωμάτων 913μ. με βάθη 3.0 - 7.3μ.
- Είσοδος : Βάθος 10.0μ. και πλάτος 230μ.
- Λιμενολεκάνες : Κεντρικού λιμένα: Διαμ. 420μ., βάθος 10.0μ. Λιμενίσκος αλιευτικών : Διαμ. 600μ., βάθος 8.0μ.
- Αποθηκευτικοί Χώροι - Κτίρια : Υπαίθριοι : 40.000τ.μ. Στεγασμένοι : 4.800τ.μ. Κτίρια : Τελωνείο 1.000τ.μ., Ιχθυόσκαλα 3.000τ.μ., λοιπά 940μ.
- Μηχανολογικός Εξοπλισμός : 1 αυτοκινούμενος γερανός 83 τόννων ( μεγ. ). 2 αυτοκινούμενοι γερανοί 17 και 25 τόννων ( μεγ. ). 1 περονοφόρο ανυψωτικό εμπορευματοκιβωτίων 35 τόννων. 8 περονοφόρα ανυψωτικά 2.5 - 4.0 τόννων. 1 καδοφόρος φορτωτής 3 τόννων.
- Δίκτυα Υποδομής : Ύδρευση και ηλεκτροφωτισμός με δυνατότητα παροχής στα πλοία - τηλεφωνική σύνδεση.
- Άλλες Πληροφορίες : Πλοήγηση : Υποχρεωτική με εξαίρεση τα Ε/Γ - Ο/Γ πλοία ελληνικής σημαίας. Ρυμούλκηση : Υπάρχουν δύο ( 2 ) ρυμουλκά. Αγκυροβολία εκτός λιμένος : Με ευνοικές καιρικές συνθήκες 0.5ν.μ. εκτός του λιμένος.


Copyright ©, 1997 Marinet