ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Γεωγραφικό πλάτος : 37° 43’ Β
Γεωγραφικό μήκος : 24° 04’ Α
Λιμενική Αρχή : Λιμεναρχείο Λαυρίου
Τηλ. : 0292 - 25249
Fax :
Φορέας Λιμένος : Λιμενικό Ταμείο Λαυρίου
Τηλ. : 0292 - 25769
Fax :
Γενική Περιγραφή Λιμένα :Φυσικός λιμένας όπου προβλέπενται η εκτέλεση τόσο λιμενικών έργων εξωτερικής προστασίας ( προσήνεμος και υπήνεμος μώλος ), όσο και κάποιων εσωτερικής λειτουργικότητας.
Ρόλος : Σημαντικός λιμένας της ΝΑ Αττικής, με μεγάλη προοπτική ανάπτυξης του σε "δορυφορικό" λιμένα του Πειραιά για την ακτοπλοική κίνηση προς τα νησιά του Αιγαίου.
Διακινούμενα Φορτία :Εκφορτώσεις : Πετρελαιοειδή, μεταλλικά ορυκτά ( σκράπ ), χημικά και πρώτες ύλες βιομηχανιών. Φορτώσεις : Εκρηκτικά και χημικά - βιομηχανικά προιόντα.
Ανεμολογικά - Κυματικά Στοιχεία :Επικρατούν Β και Ν ( φθινόπωρο - άνοιξη ). Παρατηρούμενο ύψος κύματος στη λιμενολεκάνη 0.35 - 0.70μ.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λιμενικής Υποδομής - Ανωδομής - Μηχανολογικού Εξοπλισμού :
- Κρηπιδώματα : Συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων 1025μ., με βάθη 2.0 - 8.0μ.
- Είσοδος : Βάθος 15μ. και πλάτος 950μ.
- Λιμενολεκάνη : Διαμ. 350μ. ( περίπου ), βάθος μεγαλύτερο των 6μ.
- Αποθηκευτικοί Χώροι - Κτίρια : Υπαίθριοι : 10.000τ.μ. περίπου.
- Μηχανολογικός Εξοπλισμός : 4 αυτοκινούμενοι γερανοί 10 - 35 τόννων.
- Δίκτυα Υποδομής : Ύδρευση και ηλεκτροφωτισμός με δυνατότητα παροχής στα πλοία - τηλεφωνική σύνδεση.
- Άλλες Πληροφορίες : Πλοήγηση : Υποχρεωτική με εξαίρεση τα Ε/Γ - Ο/Γ πλοία ελληνικής σημαίας.Αγκυροβολία εκτός λιμένος : Όρμος Θορικού και Αγ.Νικολάου.


Copyright ©, 1997 Marinet