ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

Γεωγραφικό πλάτος : 38° Β
Γεωγραφικό μήκος : 21° 45’ Α
Λιμενική αρχή : Λιμεναρχείο Πάτρας
Τηλ. :061 - 341002, 341024, 321046
Fax :061 - 327136
Φορέας λιμένος : Λιμενικό Ταμείο Πάτρας
Τηλ. :061 - 322024
Fax :061 - 344860
Γενική Περιγραφή Λιμένα :Αποτελείται από τρείς λιμενολεκάνες διαμέτρων ελιγμών 320 - 390μ., που οριοθετούνται Ν από τον προβλήτα Γούναρη, Β από τον Β προβλήτα και ενδιάμεσα από οτυς προβλήτες Αγ.Νικολάου και Άστιγγος. Εξωτερικά, για λόγους προστασίας υπάρχει κυματοθραύστης μήκους 1.600μ. Προβλέπεται η δημιουργία νέου λιμένα, στην περιοχή ακτής Δυμαίων.
Ρόλος : Ο κύριος λιμένας της Δυτικής Ελλαδας, αποτελεί το συνδετικό κρίκο της χώρας με τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, τόσο από επιβατική όσο και από εμπορευματική άποψη.
Διακινούμενα Φορτία :Εισαγωγές : Ξυλεία, χαρτόμαζα, σίδηρος σε βέργες, είδη γενικού εμπορίου. Εξαγωγές : Σταφίδα, εσπεριδοειδή, δημητριακά.
Ανεμολογικά - Κυματικά Στοιχεία :Επικρατούν Β - ΒΑ και Δ - ΝΔ άνεμοι. Παρατηρούμενο ύψος κύματος στη λιμενολεκάνη ( μέγιστο ) 0.30 - 0.40μ.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λινενικής Υποδομής - Ανωδομής - Μηχανολογικού Εξοπλισμού :
- Κρηπιδώματα : Συνολικό ανάπτυγμα 2.550μ., με βάθη 8.5 -12.0μ. Δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης 12 Ε/Γ - Ο/Γ και 2 εμπορικών πλοίων.
- Είσοδοι : Νότια : Βάθος 8.5μ. και πλάτος 100μ. Βόρεια : Βάθος 12.5μ. και πλάτος 220μ.
- Λιμενολεκάνες : Νότια : Διαμ.: 360μ., βάθος : 8.50μ. Κεντρική : Διαμ.: 320μ., βάθος : 8.5μ. Βόρεια : Διαμ.: 390μ., βάθος : 10.5μ.
- Αποθηκευτικοί Χώροι - Κτίρια : Υπαίθριοι : 150.000τ.μ. Στεγασμένοι : 4.500τ.μ. Κτίρια : Αίθουσα επιβατών εξωτερικού 1.000τ.μ. Σταθμός επιβατών 4.300τ.μ. Κτίριο υπηρεσιών λιμένος 3.200τ.μ.
- Μηχανολογικός Εξοπλισμός : 1 αυτοκινούμενος γερανός 110 τόννων. 5 αυτοκινούμενοι γερανοί 9 τόννων. 19 περονοφόρα 3 - 5 τόννων. 2 ελκυστήρες / 4 πλατφόρμες.
- Δίκτυα Υποδομής : Ύδρευση - ηλεκτροφωτισμός - τηλεφωνική σύνδεση, με δυνατότητα παροχής στα πλοία.
Άλλες Πληροφορίες : Πλοήγηση : Υποχρεωτική με εξαίρεση τα Ε/Γ - Ο/Γ πλοία ελληνικής σημαίας. Ρυμούλκηση : Υπάρχουν τρία ( 3 ) ρυμουλκά. Αγκυροβολία εκτός λιμένος : 0.5 - 0.75ν.μ. Δ της νότιας εισόδου του λιμένα.


Copyright ©, 1997 Marinet