ΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ

Γεωγραφικό πλάτος : 36° 27’ Β
Γεωγραφικό μήκος : 28° 14’ Α
Λιμενική Αρχή : Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου
Τηλ. : 0241 - 27634
Fax :
Φορέας Λιμένος : Λιμενικό Ταμείο Δωδεκανήσου
Τηλ. : 0241 - 27242
Fax : 0241 - 34778
Γενική Περιγραφή Λιμένα :Αποτελείται από τρείς διαδοχικές λιμενολεκάνες, Δ το λιμένα Μανδρακίου, Ν τον εμποροκό λιμένα και Α το λιμένα Ακαντίας και οι τρείς ανοικτές προς Β. Προβλέπεται η αποπεράτωση έργων ( κυματοθραύστης, εσωτερικά λιμενικά έργα ) στο λιμένα Ακαντίας.
Ρόλος : Ο σημαντικότερος λιμένας των Δωδεκανήσων από επιβατική, τουριστική και εμπορική άποψη.
Διακινούμενα Φορτία :Εσωτερική εμπορική κίνηση που αφορά τρόφιμα, οικοδομικά υλικά και γενικό φορτίο.
Ανεμολογικά - Κυματικά Στοιχεία :Επικρατούν Δ - ΒΔ άνεμοι. Παρατηρούμενο ύψος κύματος στη λιμενολεκάνη 1.5μ. με Β ανέμους
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λινενικής Υποδομής - Ανωδομής - Μηχανολογικού Εξοπλισμού :
- Κρηπιδώματα : Στο λιμένα Μανδρακίου μήκος κρηπιδωμάτων 645μ. με βάθη 2.0 - 5.0μ. Στον εμπορικό λιμένα μήκος κρηπιδωμάτων 612μ. με βάθη 7.0 - 10.0μ. Στο λιμένα Ακαντίας μήκος κρηπιδωμάτων 952μ. με βάθη 6.0 - 11.0μ.
- Είσοδοι : Μανδράκι : Βάθος 5μ. και πλάτος 40μ. Εμπορικός λιμένας : Βάθος 10μ. και πλάτος 250μ. Ακαντία : Βάθος 7μ. και πλάτος 420μ.
- Λιμενολεκάνη ( Ακαντίας ) : Διαμ.: 460μ., βάθος : 5.0 - 20.0μ.
- Αποθηκευτικοί Χώροι - Κτίρια : Υπαίθριοι : 10.000τ.μ. Στεγασμένοι : 1.800τ.μ. Κτίρια : Σταθμός επιβατών 700τ.μ. Τελωνείο 800τ.μ.
- Μηχανολογικός Εξοπλισμός : 3 μικρά περονοφόρα 1.5 - 5 τόννων.
- Δίκτυα Υποδομής : Ύδρευση - ηλεκτροφωτισμός - τηλεφωνική σύνδεση, με δυνατότητα παροχής στα πλοία.
Άλλες Πληροφορίες : Πλοήγηση : Υποχρεωτική με εξαίρεση τα Ε/Γ - Ο/Γ πλοία ελληνικής σημαίας. Ρυμούλκηση : Υπάρχουν τρία ( 3 ) ρυμουλκά. Αγκυροβολία εκτός λιμένος : Στον όρμο Τριάντων ( Ν - ΝΑ άνεμοι ) και στους όρμους Λίνδου - Καλλιθέας ( Β - ΒΔ άνεμοι ).


Copyright ©, 1997 Marinet