ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Γεωγραφικό πλάτος : 37° 57’ Β
Γεωγραφικό μήκος : 23° 27’ Α
Λιμενική Αρχή : Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιώς
Τηλ. : 01 - 4511311 - 19
Fax : 01 - 4511311 - 19
Φορέας Λιμένος : Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς
Τηλ. : 01 - 4520911
Fax : 01 - 4520852
Γενική Περιγραφή Λιμένα :Διακρίνεται σε τρία μεγάλα λιμενικά τμήματα : τον κεντρικό λιμένα από τον μώλο Θεμιστοκλέους ( προσήνεμος ) μέχρι και το μώλο Κράκαρη ( υπήνεμο ) που εξυπηρετεί σχεδόν αποκλειστικά την επιβατική και τουριστική κίνηση, τον εμπορικό λιμένα Δραπετσώνας - Ν.Ικονίου όπου διακινείται το μεγαλύτερο ποσοστό συμβατικών και μοναδοποιημένων φορτίων και την ευρύτερη περιοχή της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Περάματος όπου λαμβάνει χώρα το μεγαλύτερο ποσοστό δεξαμενισμών και επισκευών.
Ρόλος : Πρόκειται για τον σημαντικότερο λιμένα της χώρας και έναν από τους μεγαλύτερους της Μεσογείου. Σε αυτόν συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης εμπορίου από και προς το εξωτερικό καθώς και σημαντική κίνηση διαμετακόμισης - μεταφόρτωσης. Βρίσκεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των λιμένων της Μεσογείου στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (containers).
Διακινούμενα Φορτία :Κάθε είδους συμβατικά και μοναδοποιημένα φορτία.
Ανεμολογικά - Κυματικά Στοιχεία :Επικρατούν Β ( Ιανουάριος - Απρίλιος ) και Ν ( Μάιος - Δεκέμβριος ) άνεμοι. Παρατηρούμενο ύψος κύματος εντός του λιμένα ( κεντρικός ) 0.40μ. με Ν ανέμους
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λινενικής Υποδομής - Ανωδομής - Μηχανολογικού Εξοπλισμού :
- Κρηπιδώματα : Στον κεντρικό λιμένα συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων 7374μ. με βάθη 2.5 - 12.0μ. Στον εμπορικό λιμένα συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων 9248μ. με βάθη 4.0 - 14.5μ.
- Είσοδοι : Κεντρικός λιμένας : Βάθος 25μ. και πλάτος 200μ.
- Λιμενολεκάνες : Κεντρικός λιμένας ( κεντρική λεκάνη ) : Διαμ.: 550μ., βάθος : μεγαλύτερο των 10.0μ. Εμπορικός λιμένας : Εξωτερική λεκάνη : Διαμ.: 800μ., βάθος : μεγαλύτερο των 14.0μ. Εσωτερική λεκάνη : Διαμ.: 400μ., βάθος : 10.0μ.
- Αποθηκευτικοί Χώροι - Κτίρια : Υπαίθριοι : 1.160.000τ.μ. ( Κεντρικός λιμένας : 460.000τ.μ., Εμπορικός λιμένας : 700.000τ.μ. ). Στεγασμένοι : 245.000τ.μ. ( Κεντρικός λιμένας : 154.000τ.μ., Εμπορικός λιμένας : 74.000τ.μ. ). Κτίρια : Συνολική επιφάνεια 50.000τ.μ. περίπου.
- Μηχανολογικός Εξοπλισμός : α) Εμπορευματοκιβωτίων ( Ε/Κ ) : 5 γερανογέφυρες. 21 οχήματα πλαίσια ( ΟΣΜΕ ). 16 νταλίκες ( Ε/Κ ). 7 βαρέα περονοφόρα. 9 περονοφόρα κενών Ε/Κ. 10 τράκτορες. β) Συμβατικών φορτίων : 1 γερανογέφυρα χύδην φορτίων 10 τόννων. 48 ηλεκτροκίνητοι γερανοί σε σιδηροτροχιές 2 - 27 τόννων. 27 αυτοκινούμενοι γερανοί 3 - 20 τόννων. 277 περονοφόρα μέχρι 5 τόννους. 69 ελκυστήρες ( κοινοί και ειδικού τύπου ). γ) Πλωτός εξοπλισμός διαφόρων τύπων και δυναμικότητας.
- Δίκτυα Υποδομής : Ύδρευση - ηλεκτροφωτισμός - τηλεφωνική σύνδεση, με δυνατότητα παροχής στα πλοία.
Άλλες Πληροφορίες : Πλοήγηση : Υποχρεωτική με εξαίρεση τα Ε/Γ - Ο/Γ πλοία ελληνικής σημαίας. Ρυμούλκηση : Υπάρχει μεγάλος αριθμός ρυμουλκών. Αγκυροβολία εκτός λιμένος : Νότια των νήσων Αταλάντης και Ψυττάλειας ( οριοθετημένο αγκυροβόλιο ).


Copyright ©, 1997 Marinet