ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΥΡΟΥ

Γεωγραφικό πλάτος : 37° 26’ Β
Γεωγραφικό μήκος : 24° 27’ Α
Λιμενική Αρχή : Λιμεναρχείο Σύρου
Τηλ. : 0281 - 22633
Fax :
Φορέας Λιμένος : Λιμενικό Ταμείο Κυκλάδων
Τηλ. : 0281 - 22336
Fax : 0281 - 26661
Γενική Περιγραφή Λιμένα :Φυσικός λιμένας που προστατεύεται από προσήνεμο μώλο μήκους 450μ. και υπήνεμο μώλο μήκους 200μ.
Ρόλος : Ο σημαντικότερος λιμένας των Κυκλάδων.
Διακινούμενα Φορτία :Κίνηση εσωτερικού με εκφορτώσεις πρώτων υλών και ειδών γενικού εμπορίου και φορτώσεις κηπευτικών και γαλακτοκομικών προιόντων.
Ανεμολογικά - Κυματικά Στοιχεία :Επικρατούν Β - ΒΔ άνεμοι. Παρατηρούμενο ύψος κύματος στη λιμενολεκάνη 1.0μ., με Α ανέμους.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λιμενικής Υποδομής - Ανωδομής - Μηχανολογικού Εξοπλισμού :
- Κρηπιδώματα : Συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων 1560μ. περίπου, με βάθη 5.0 - 8.0μ.
- Είσοδος : Βάθος 30μ. και πλάτος 390μ.
- Λιμενολεκάνη : Διαμ. 400μ., βάθος 6.0 - 16.0μ.
- Αποθηκευτικοί Χώροι - Κτίρια : Υπαίθριοι : 5.000τ.μ. Στεγασμένοι : 200τ.μ. ( υπόστεγα αναμονής επιβατών )
- Δίκτυα Υποδομής : Ύδρευση με δυνατότητα παροχής στα πλοία - ηλεκτροφωτισμός .
- Άλλες Πληροφορίες : Πλοήγηση : Υποχρεωτική με εξαίρεση τα Ε/Γ - Ο/Γ πλοία ελληνικής σημαίας. Αγκυροβολία εκτός λιμένος : Ν της νησίδας Γάιδαρος.


Copyright ©, 1997 Marinet