ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γεωγραφικό πλάτος : 40° 38’ Β
Γεωγραφικό μήκος : 22° 57’ Α
Λιμενική Αρχή : Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης
Τηλ. : 031 - 531506
Fax : 031 - 531506
Φορέας Λιμένος : Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης
Τηλ. : 031 - 526221
Fax : 031 - 530729
Γενική Περιγραφή Λιμένα :Αποτελείται από έξι ( 6 ) συνολικά προβλήτες, οι τέσσερεις από τους οποίους προστατεύονται από αποσπασμένο κυματοθραύστη μήκους 1.000μ. περίπου. Η δυτική πλευρά του 6ου προβλήτα ( κρηπίδωμα μήκους 750μ. ) χρησιμοποιείται για τηδιακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, ενώ οι υπόλοιποι προβλήτες χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση των συμβατικών φορτίων. Προβλέπεται η ολοκλήρωση έργων 6ου του προβλήτα.
Ρόλος : Το δεύτερο σε μέγεθος λιμάνι της Ελλάδας και ίσως ο σημαντικότερος από άποψη εξαγωγικού εμπορίου καθώς εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
Διακινούμενα Φορτία :Σημαντική διακίνηση χύδην υγρών φορτίων, χύδην ξηρών φορτίων καθώς και λοιπών φορτίων ( δημητριακά, τσιμέντο, άνθρακες, σίδηρα, μεταλλεύματα, λιπάσματα ).
Ανεμολογικά - Κυματικά Στοιχεία :Επικρατούν ΝΑ ( θέρος ) και ΒΔ ( χειμώνα ) άνεμοι. Παρατηρούμενο ύψος κύματος εντός του λιμένα 0.70μ. με Ν ανέμους
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λινενικής Υποδομής - Ανωδομής - Μηχανολογικού Εξοπλισμού :
- Κρηπιδώματα : Προβλήτας Ι : Συνολικό μήκος 610μ. με βάθη 3.0 - 8.0μ. Προβλήτας ΙΙ : Συνολικό μήκος 550μ. με βάθη 8.0 - 10.0μ. Προβλήτας ΙΙΙ : Συνολικό μήκος 605μ. με βάθος 10.0μ. Προβλήτας IV : Συνολικό μήκος 835μ. με βάθος 10.0μ. Προβλήτας V : Συνολικό μήκος 910μ. με βάθη 10.0 - 12.0μ. Προβλήτας VI : Συνολικό μήκος 1365μ. με βάθος 12.0μ. Tα υπόλοιπα κρηπιδώματα έχουν μήκος 1200μ. με βάθη 8.0 - 10.0μ.
- Είσοδος ( δυτική ): Βάθος 10.0μ. και πλάτος 200μ. περίπου.
- Λιμενολεκάνες : Μεταξύ προβλητών Ι και ΙΙ : Διαμ.: 350μ. και βάθος μεγαλύτερο των 8.0μ. Προ του προβλήτα ΙΙΙ : Διαμ.: 300μ. και βάθος μεγαλύτερο των 10.0μ. Προ του προβλήτα V : Διαμ.: 700μ. και βάθος μεγαλύτερο των : 12.0μ.
- Αποθηκευτικοί Χώροι - Κτίρια : Υπαίθριοι : 325.000τ.μ. Στεγασμένοι : 92.000τ.μ. Γραφεία : 3.100τ.μ. και βοθητικά κτίρια : 8.800τ.μ.
- Μηχανολογικός Εξοπλισμός : 30 ηλεκτροκίνητοι γερανοί σε σιδηροτροχιές 3 - 32 τόννων. 21 αυτοκινούμενοι γερανοί 6- 32 τόννων. 120 περονοφόρα οχήματα 1 - 40 τόννων. 1 γερανογέφυρα εμπορευματοκιβωτίων 40 τόννων. 2 οχήματα πλαίσια εμπορευματοκιβωτίων 35 τόννων ( ΟΣΜΕ ). 17 ελκυστήρες. 100 ρυμουλκούμενα οχήματα. Πλωτός εξοπλισμός διαφόρων τύπων και δυναμικότητας.
- Δίκτυα Υποδομής : Ύδρευση - ηλεκτροφωτισμός - τηλεφωνική σύνδεση, με δυνατότητα παροχής στα πλοία.
Άλλες Πληροφορίες : Πλοήγηση : Υποχρεωτική για όλα τα υπό ελληνική σημαία πλοία άνω των 100 κ.ο.χ. και για όλα τα υπό ξένη σημαία πλοία με εξαίρεση τα Ε/Γ - Ο/Γ πλοία ελληνικής σημαίας. Ρυμούλκηση : Υπάρχει ικανός αριθμός ρυμουλκών. Αγκυροβολία εκτός λιμένος : Εκτός λιμένος και εντός του Θερμαικού κόλπου για πλοία άνω των 30.000 κ.ο.χ.


Copyright ©, 1997 Marinet