Ναυτιλία και χρηματοδότηση

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η χρηματοδότηση της παγκόσμιας ναυτιλίας έχει ανέλθει στα 20 - 22 δισ. δολλάρια. Η χρηματοδότηση των επενδυτικών αποφάσεων των Ελλήνων πλοιοκτητών ξεκίνησε με διστακτικά βήματα τη δεκαετία του '60, με πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας. Σήμερα, οι ελληνικές και ξένες τράπεζες αναπτύσσονται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, προσφέροντας ποιοτικά "πακέτα" υπηρεσιών σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν τους ναυτιλιακούς οίκους.
Η ναυτιλιακή χρηματοδότηση επηρεάστηκε σημαντικά από τις εξελίξεις στα bulk carriers. Η πτώση των επιπέδων των ναύλων, σε ποσοστά που αρκετές φορές ξεπέρασαν το 50%, αλλά και των αξιών των πλοίων κατά τουλάχιστον 25%, έκαναν αρκετά ελκυστική την ιδέα της επένδυσης σε second hand πλοία. Κατά το 1996, η τραπεζική πίστη στον Πειραιά γνώρισε αρκετές διακυμάνσεις. Τους πρώτους μήνες του χρόνου υπήρχε σημαντική δραστηριότητα στο χώρο αγοραπωλησιών πλοίων, η οποία διατηρήθηκε μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού και η οποία οδήγησε στη σύναψη σημαντικών δανείων. Εκτοτε, υπήρξε πτωτική τάση και σήμερα οι αγοραπωλησίες πλοίων είναι ελάχιστες και ο αριθμός των δανείων έχει εκμηδενισθεί.
Ομως, ακόμη και στην περίοδο της ύφεσης, υπάρχουν ευκαιρίες για τους υγιείς οικονομικά πλοιοκτήτες, που η ρευστότητα τους και η δυνατότητα δανεισμού είναι δεδομένη. Αντίθετα, είναι δύσκολη περίοδος για όσους έχουν υποπέσει στο λάθος του υπερδανεισμού ή που είχαν αγοράσει πλοία την εποχή που οι αξίες ήταν υψηλές, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη ρευστότητα.

Πηγή : Ημερησία, ένθετο "Τράπεζες" Απρίλιος 1997


Copyright ©, 1997 Marinet