Δάνεια της Citibank Shipping Bank σε εννέα ναυτιλιακούς ομίλους

Στο 1 δισ. δολάρια εκτιμάται, από χρηματοοικονομικούς κύκλους της Ακτής Μιαούλη, ότι ανήλθαν τα κοινοπρακτικά δάνεια που διοχετεύτηκαν στο τελευταίο πεντάμηνο του 1997 από τον Πειραιά για την κάλυψη των μεγάλων επενδυτικών κινήσεων ελληνικών εταιριών. Η Citibank Shipping Bank, με το ποσό των 680 εκατ. δολαρίων, κάλυψε το 70% της αγοράς χρηματοδοτώντας εννέα ναυτιλιακούς ομίλους. Ανάμεσα σ' αυτές περιλαμβάνονται η Eletson του Γρηγόρη Χατζηελευθεριάδη, η Ceres του Ομίλου Λιβανού, η Anangel του Ομίλου Αγγελικούση, οι Μινωϊκές Γραμμές και οι Γραμμές Στρίντζη. Σκοπός των δανείων αυτών ήταν η αγορά και ναυπήγηση πλοίων, η αναχρηματοδότηση παλαιών δανείων, η χορήγηση κεφαλαίου κίνησης κ.λ.π. Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, τα δάνεια ήταν κοινοπρακτικά και οι δανειολήπτες ναυτιλιακοί όμιλοι με έντονη διεθνή δραστηριότητα στο χώρο των ναυτιλιακών μεταφορών κάθε μορφής. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε δάνειο συμμετείχαν κατά μέσο όρο πένετ ακόμα γνωστές τράπεζες ενώ η Citibank Shipping Bank είχε την πρωτοβουλία δημιουργίας της κοινοπραξίας, την ευθύνη για το συντονισμό των εργασιών και επιπλέον ήταν η κύρια ανάδοχος.
Το γεγονός αυτό και μόνο υποδηλώνει την εμπιστοσύνη που υπάρχει και προς τη Citibank αλλά και προς τους πελάτες της. Αξίζει να επισημανθεί ότι τα δάνεια που χορηγήθηκαν υπερκαλύφθηκαν, ενώ σε δύο περιπτώσεις όπου το ποσόν ξεπερνούσε τα 100 εκατ. δολάρια, η υπερκάλυψη έφθασε το 150%.

Πηγή : Κέρδος, 17 Ιουνίου 1997


Copyright ©, 1997 Marinet