Αύξηση των κερδών της DEME

Σημαντική άνοδο των κερδών της για το 1996 ανακοίνωσε η βελγική εταιρία βαθυκόρων πλοίων DEME, παρά το γεγονός ότι ο τζίρος της μειώθηκε στα 467 εκατ. δολλάρια από 551,7 εκατ. Ετσι λοιπόν τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν σε 14,2 εκατ. δολλάρια έναντι 9,4 εκατ. τον προηγούμενο χρόνο, ενώ προβλέπεται άνοδος του τζίρου κατά 25% την επόμενη διετία.
Στη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων της εταιρίας μεγάλη συμβολή είχαν οι δύο θυγατρικές της Dredging International και Dredging International Asia Pacific οι οποίες είχαν τζίρο 295,7 και 128 εκατ. δολλάρια αντίστοιχα.
Με δεδομένες τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς και με την ένταση του ανταγωνισμού, τα παραπάνω αποτελέσματα της DEME μπορούν να θεωρηθούν ως ένδειξη "ισχυρής οικονομικής απόδοσης" καθώς μάλιστα είναι φανερή η αισιοδοξία των φορέων της για την πορεία της εταιρίας τουλάχιστον μέχρι το 1999.

Πηγή : Κέρδος, 13 Μαίου 1997


Copyright ©, 1997 Marinet