Τα Finnyards αλλάζουν ιδιοκτησιακό καθεστώς

Καθοριστικές αλλαγές αναμένονται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των φινλανδικών ναυπηγείων Finnyards, δεύτερων σε μέγεθος στη Φινλανδία, με τη διάθεση του μεριδίου της Hollming (39,1%) που αγοράστηκε από την εταιρία επενδύσεων Optiomi και την πληροφορία ότι η UPM - Kymmene προτίθεται να βρει αγοραστή για την πώληση των μετοχών της, ώστε να επικεντρώσει τη δραστηριότητά της στον τομέα της ξυλείας.
Στη διάρκεια του 1996 τα Finnyards είχαν απώλειες της τάξης των 263 εκατ. φινλανδικών μάρκων έναντι 158 εκατ. το 1995. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο συμβόλαιο με τη Stena για την κατασκευή τριών πλοίων καταμαράν με επαναστατικό σχεδιασμό. Παρά το γεγονός αυτό, οι προοπτικές της εταιρίας για το 1997 θεωρούνται ιδιαίτερα καλές καθώς έχει αποκτήσει πλέον μεγάλες τεχνολογικές δυνατότητες.

Πηγή : Κέρδος, 16 Μαίου 1997


Copyright ©, 1997 Marinet