Οι στόχοι των ναυπηγείων Hyundai

Mε 11% ποσοστό συμμετοχής στην παγκόσμια ναυπηγική δραστηριότητα, τα ναυπηγεία Hyundai Heavy Industries θεωρούνται σήμερα η μεγαλύτερη κατασκευαστική μονάδα παγκοσμίως. Η διοίκηση της εταιρίας έχει θέσει ως στόχο να αυξήσει αυτό το ποσοστό σε 13% και έτσι ενώ το 1996 παραδόθηκαν στους πλοιοκτήτες 41 πλοία 2,6 εκατ. τόννων, για το 1997 ο στόχος είναι να αυξηθεί η παραγωγή σε πλοία συνολικής χωρητικότητας 3 εκατ. τόννων και αξίας 2,5 δισ. δολλαρίων.
Η ιστορία των κορεάτικων ναυπηγείων ξεκίνησε το 1973 όταν έλαβαν την πρώτη τους παραγγελία από τον Όμιλο Λιβανού για την κατασκευή ενός Vlcc με χρηματοδότηση της Barclays. Έκτοτε, έχουν κατασκευάσει 700 πλοία συνολικής χωρητικότητας 50 εκατ. τόννων.

Πηγή : Ημερησία, 14 Απριλίου 1997


Copyright ©, 1997 Marinet