Σχέδιο της Intercargo για βάση δεδομένων ελέγχων σε πλοία

Με σκοπό να αποκαταστήσει την τρωθείσα αξιοπιστία του κλάδου, η ένωση ιδιοκτητών πλοίων ξηρού φορτίου Intercargo, σχεδιάζει τη δημιουργία μιας κοινής βάσης δεδομένων από τους ελέγχους που διενεργούνται στα πλοία. Σε συνάντηση στελεχών της στο Όσλο αποφασίστηκε να μελετηθεί η σύσταση ενός σχήματος αντίστοιχου με το σύστημα SIRE που δημιουργήθηκε για τα δεξαμενόπλοια από τις μεγάλες πετρελαϊκές δυνάμεις.
Η πρωτοβουλία αυτή εκδηλώνεται μετά από μια δύσκολη χρονιά για τον κλαδο ξηρού φορτίου, με αυξανόμενες πιέσεις για βελτίωση των προδιαγραφών ασφαλείας λόγω του αυξανόμενου αριθμού απωλειών bulk carrier. Η βασική ιδέα των στελεχών της Intercargo είναι να στηριχθούν στην εμπειρία του τομέα των δεξαμενόπλοιων, όπου τα στοιχεία από τους ελέγχους στα πλοία εναλλάσονται μεταξύ των υποψηφίων ναυλωτών. Η λειτουργία, πάντως, ενός τέτοιου συστήματος στον κλάδο του ξηρού φορτίου είναι δύσκολη λόγω του κατακερματισμού της αγοράς. Ήδη παράγοντες στην αγορά ξηρού φορτίου εκφράζουν επιφυλάξεις κατά πόσον αυτό το σύστημα θα αποδειχθεί αποτελεσματικό.
Κύκλοι της αγοράς δεξαμενόπλοιων, από την πλευρά τους, υπογραμμίζουν ότι το σύστημα SIRE αναπτύχθηκε λόγω της απαίτησης των ναυλωτών δεξαμενόπλοιων να έχουν εγγυήσεις για την ποιότητα των πλοίων. Είναι αμφίβολο αν οι ναυλωτές των bulk carrier επιδεικνύουν το ίδιο ενδιαφέρον.

Πηγή : Κέρδος, 17 Ιουνίου 1997


Copyright ©, 1997 Marinet