Πόσα και ποιάς αξίας πλοία ναυπηγούν οι Έλληνες πλοιοκτήτες.

60 πλοία αξίας 3,6 δισ. δολλαρίων τα οποία άρχισαν να ναυπηγούνται το 1996 για λογαριασμό Ελλήνων εφοπλιστών, αναμένεται να παραδοθούν μέσα στο 1998. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για τάνκερ διαφόρων μεγεθών, ενώ σημαντική είναι η κινητικότητα και στον τομέα των επιβατηγών πλοίων από την πλευρά κυρίως των εταιριών λαικής βάσης και των ναυτιλιακών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Με βάση τα στοιχεία του Lloyds Register, το Μάρτιο του 1997 οι ελληνικές παραγγελίες αντιπροσώπευαν σε χωρητικότητα το 6,8% του συνόλου των νέων κατασκευών και σε αριθμό πλοίων το 3%. Πιο συγκεκριμένα, επί του παγοσμίου συνόλου, οι παραγγελίες για τάνκερ αντιπροσωπεύουν το 18,6% των πλοίων και το 16,6% της χωρητικότητας, για τάνκερ μεταφοράς παραγώγων το 4,8% των πλοίων και το 10,4% της χωρητικότητας, για πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου το 3,6% των πλοίων και το 5,1% της χωρητικότητας και για επιβατηγά το 5,1 των πλοίων και το 8% της χωρητικότητας.

Πηγή : Ημερησία, 14 Απριλίου 1997


Copyright ©, 1997 Marinet