Συγχωνεύονται Newcastle και North of England

Δύο από τα μεγαλύτερα P&I clubs της διεθνούς αγοράς ανακοίνωσαν την απόφαση τους να προχωρήσουν σε συγχώνευση. Πρόκειται για το North of England και το Newcastle Association. Η απόφαση αυτή αποτελεί το σημαντικότερο επιχειρηματικό νέο της τελευταίας δεκαετίας στον τομέα των ασφαλίσεων. Το Newcastle ασφαλίζει ένα στόλο 6,5 εκατ. τόνων, ενώ το North of England ασφαλίζει ένα στόλο 18,5 εκατ. τόνων, αριθμοί σημαντικοί που δείχνουν ότι η πρώτη κρούση για τη συγχώνευση έγινε μάλλον από το Newcastle. Παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς του Λονδίνου εκτιμούν ότι μετά από αυτή την πρώτη συγχώνευση πιθανόν να επακολουθήσουν και άλλες, σ' ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο που μέχρι σήμερα δεν ήταν συνηθισμένος σε τέτοιες κινήσεις.

Πηγή : Ημερησία, 17 Ιουνίου 1997


Copyright ©, 1997 Marinet