Εισβολή του πολωνικού νηογνώμονα σε ελληνικά πλοία

Εντύπωση έχει προκαλέσει η άνοδος του πολωνικού νηογνώμονα κατά τον τελευταίο χρόνο, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση τόσο του αμερικάνικου νηογνώμονα ABS όσο και του βρετανικού Lloyds Register οι οποίοι πίεσαν τη Διεθνή Ενωση Νηογνωμόνων για να ερευνήσει την αξιοπιστία του. Σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου της Δ.Ε.Ν., σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει ο πολωνικός νηογνώμονας και για τη συμμόρφωση του με τους κανόνες για την ασφάλεια και την ποιότητα των πλοίων που φέρουν την κλάση του.
Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το 1996 26 πλοία ελληνικών συμφερόντων μεταφοράς ξηρού φορτίου εγκατέλειψαν τις κλάσεις που έφεραν επί δεκαετίες και μεταφέρθηκαν στα γραφεία του πολωνικού νηογνώμονα στο Gdansk. Πρόκειται για πλοία μεγάλης ηλικίας, στην πλειοψηφία τους από μικρομεσαίες ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας σημαντικός αριθμός ελληνικών εταιριών σκοπεύουν να μεταφέρουν τα πλοία τους στον αναπτυσσόμενο πολωνικό νηογνώνονα ο οποίος μετά την κατάρρευση της πολωνικής εμπορικής ναυτιλίας προσδοκά να εξελιχθεί σε διεθνή οργανισμό. Από την αρχή του 1996 έως και τους δύο πρώτους μήνες του 1997 105 νέα πλοία εγγράφηκαν στον πολωνικό νηογνώμονα γεγονός που αύξησε τη χωρητικότητά του κατά 25%.

Πηγή : Ημερησία, 3 Μαίου 1997


Copyright ©, 1997 Marinet