Ο Ελληνόκτητος Στόλος σήμερα

Σε 2.013 υπολογίζονται από τη Στατιστική Υπηρεσία του Υ.Ε.Ν. τα εμπορικά πλοία κάθε τύπου τα οποία δραστηριοποιούνται υπό την ελληνική σημαία. Το Lloyd's Register σε ανάλυση για λογαριασμό των Ελλήνων εφοπλιστών του Λονδίνου, σημειώνει ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία στα τέλη Μαρτίου αριθμούσε 3204 πλοία συνολικής χωρητικότητας 127.782.567 τόνων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υ.Ε.Ν. από τα 2.013 ελληνικά πλοία, άνω των 3.000 κοχ είναι μόνο 760 και πρόκειται για τα αμιγώς ποντοπόρα φορτηγά και δεξαμενόπλοια.
Ο ελληνικός στόλος, του οποίου η ολική χωρητικότητα ανέρχεται σε 27.935.035 κοχ, αποτελείται αναλυτικά από τις εξής κατηγορίες πλοίων :
 • 748 φορτηγά, 12.825.515 κοχ
 • 415 δεξαμενόπλοια, 13.962.962 κοχ
 • 522 επιβατηγά και επιβατηγά - οχηματαγωγά, 10.521.199 κοχ και
 • 328 μικρότερα πλοία άλλων τύπων, 94.355 κοχ.

 • Για την ελληνόκτητη ναυτιλία η μείωση του στόλου της σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, είναι 42 πλοία χωρητικότητας 1.954.769 τόνων ή 1,5% επί του συνόλου του υπό ελληνική διαχείριση στόλου.
  Το Μάρτιο του 1997 ο ελληνόκτητος στόλος αριθμούσε 3.246 πλοία χωρητικότητας 129.737.336 τόνων.
  Λόγω της περιορισμένης αυτής μείωσης που παρατηρήθηκε σε όλα τα μεγέθη, επηρεάστηκε και το ποσοστό συμμετοχής των Ελλήνων επί του παγκοσμίου στόλου. Αυτό δε σημαίνει ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία έχασε την πρώτη θέση της στην παγκόσμια κατάταξη. Εξακολουθεί να διατηρεί τα σκήπτρα στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές κατέχοντας όμως τώρα το 15,76% της συνολικής χωρητικότητας, έναντι 16,2% πριν από ένα χρόνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Lloyd's Register η ελληνική σημαία έχασε τον προηγούμενο χρόνο 5.003.558 τόνους ενώ η κυπριακή 1.215.106 τόνους.
  Όσον αφορά το μέσο όρο ηλικίας των πλοίων, διαπιστώνεται ότι για τον ελληνόκτητο στόλο υπάρχει μια μικρή αύξηση από τα 16,5 στα 16,7έτη, ενώ για τον ελληνικό στόλο, λόγω των διαγραφών πλοίων, σημειώθηκε σημαντική μείωσή του και κυμαίνεται σήμερα στα 11,5 έτη.

  Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Πλοία DW Ολική χωρητικότητα
  Μάρτιος 1988 2.487 85.047.436 47.269.018
  Μάρτιος 1989 2.428 81.928.296 45.554.419
  Φεβρουαριος 1990 2.426 84.439.159 46.580.539
  Μάρτιος 1991 2.454 87.102.785 47.906.852
  Μάρτιος 1992 2.688 98.218.176 53.891.528
  Μάρτιος 1993 2.749 103.958.104 56.918.268
  Μάρτιος 1994 3.019 120.650.373 66.342.046
  Μάρτιος 1995 3.142 126.128.352 71.666.943
  Μάρτιος 1996 3.246 129.737.336 75.156.763
  Μάρτιος 1997 3.204 127.782.567 74.982.110
  Πηγή : Lloyd's Register

  Πηγή : Ημερησία, 7 Απριλίου 1997


  Copyright ©, 1997 Marinet