Οι μεγαλύτεροι ναυλωτές τάνκερ το 1996

Οι εταιρίες BP, Shell, Exxon και Mobil ήταν οι μεγαλύτεροι ναυλωτές τάνκερ κατά τη διάρκεια του 1996, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά της Intertanko. Συγκεκριμένα, ναυλώθηκαν από τη BP 160 Vlcc, 98 Suezmax, 146 Aframax και 331 δεξαμενόπλοια μικρότερων μεγεθών.
Η Shell ήταν η μεγαλύτερη ναυλώτρια Vlcc με 157 ναυλώσεις, ενώ η Vella έκλεισε στον ίδιο χρόνο συνολικά 104 Vlcc και η Ssangyong 104.
Η Sun ναύλωσε το μεγαλύτερο αριθμό Suezmax με 108 πλοία, αντιπροσωπεύοντας το 6,9% του συνόλου των ναυλώσεων, η BP 98 πλοία αυτού του τύπου και η ELF 88 πλοία.
Η Exxon υπήρξε κατά τη διάρκεια του 1996 η μεγαλύτερη ναυλώτρια Aframax με 395 ναυλώσεις, οι οποίες καλύπτουν το 10% της αγοράς, ενώ η BP ναύλωσε 331 πλοία και η Shell 275.
Η εταιρία Vitol, σύμφωνα με τα στοιχεία της Intertanko, ναύλωσε το 1996 τον μεγαλύτερο αριθμό τάνκερ, χωρητικότητας από 10.000 έως και 60.000 τόνους.

Πηγή : Ημερησία, 11 Απριλίου 1997


Copyright ©, 1997 Marinet